SUSTAINABILITY

Vanlommel wil een referentiepunt zijn voor duurzaam ondernemen in België.
Om dit doel te bereiken investeert de groep voortdurend in diverse innovatieve milieutechnieken om de milieu-impact van haar dagelijkse activiteiten te verminderen.
Recente behaalde ontwikkelingen zijn:
- Het ombouwen van de bestaande koelprocessen om het gebruik van 100 % natuurlijke gassen (CO2, NH3) te verkrijgen.
- Het gebruik en de productie van groene energie om zelfvoorzienend te zijn:
o Gebruik van zonne-energie door de installatie van een fotovoltaïsch zonnesysteem van 1600 m²
o Gebruik windenergie door de installatie van een windturbine van 2,35 MW: met een jaarlijkse productiecapaciteit van 1800 huishoudens.
- Invoering van verschillende terugwinningssystemen voor maximale recuperatie van warmte om het gebruik van aardgas tot bijna 0 %.
- Integratie van duurzaam materiaalbeheer in de dagelijkse productieprocessen:
o Gebruik van milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen (bijv. skinverpakking)
o Integratie van sorteer- en recyclingprocedures om de afvalproductie in de dagelijkse werkprocessen te verminderen.