Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.


Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder aan Vanlommel nv mee te delen wie u bent. Er zijn echter situaties waarbij Vanlommel informatie van u nodig heeft, bijvoorbeeld om met u te kunnen corresponderen. Vanlommel nv streeft ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via het internet verzameld wordt.
Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer opgeslagen in logbestanden. In eerste instantie zijn deze resultaten uitsluitend bedoeld voor statistieken. In geval van misbruik kunnen deze echter gebruikt worden om uw bezoeken aan de website te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Vanlommel nv spant zich in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Vanlommel nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
Het bedrijf behoudt zich het recht om de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Vanlommel nv niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Vanlommel nv spant zich in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Vanlommel nv of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Vanlommel nv. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Vanlommel nv.