Bakermat voor gezond kalfsvlees

Vanlommel selecteert en koopt zelf nuchtere kalveren (nuka’s) aan. Een team van gespecialiseerde vakmensen staat daarvoor in. Door hun vakmanschap weten ze perfect in te schatten welke kwaliteiten er nodig zijn om aan de diverse wensen van de klanten te voldoen. Daarnaast verhandelt Vanlommel ook nuchtere kalveren.


Nuchtere kalveren (nuka’s)

Al bij de aankoop van nuka’s houdt Vanlommel rekening met de wensen van zijn klanten. Vanlommel selecteert kalveren naargelang het gewenste type kalfsvlees. Ook voor deze nuka’s bewaakt Vanlommel de volledige keten: handel, transport, opvang en controle. De traceerbaarheid van elk dier is dan ook optimaal.

Kalverhouderij

Voeding, begeleiding, transport: Vanlommel volgt de kalveren op de voet op. Zo start het opvolgingstraject ver vóór de verwerking van het kalfsvlees.

Stallen

De kalveren worden gehouden op locaties verspreid over België en Nederland. Omwille van het dierenwelzijn (bij het transport) blijft de afstand tussen de stallen en de slachterij beperkt. Dankzij deze beperkte afstand tussen stal en slachthuis kan de transportafstand worden geminimaliseerd en het dierenwelzijn bijgevolg gemaximaliseerd.

Opvolging & Begeleiding

Vanaf de aankoopdatum volgt Vanlommel de levensloop van elk dier. Dat gebeurt via het Vanlommel Information System. Dat systeem monitort de herkomst, de voeding en de medicatie van elk dier afzonderlijk.
Vanlommel bewaakt de groei van het kalf van nabij: terwijl de kalverhouder de kalveren voedt, krijgt hij elke week een begeleider van Vanlommel op bezoek (voor advies over de voeding en de gezondheid van de dieren). Deze kijkt erop toe dat de dieren de juiste voeding krijgen en dat ze in optimale gezondheid verkeren. Geregeld komen ook veeartsen ter plekke om de toestand van de dieren te verifiëren.

Transport

De kalveren van Vanlommel worden via eigen transport vervoerd: eerst van het opvangcentrum naar de boerderij, daarna van de boerderij naar het slachthuis.

Controle

  • Eigen controles: controles op kwaliteit van de voeders en van het water op stal. Vanlommel biedt ook de mogelijkheid om samen met klanten specifieke lastenboeken op te stellen.
  • BCV staat voor Belgian Controlled Veal. Deze instantie controleert een reeks bovenwettelijke normen, zoals controles op residuen van niet-toegestane stoffen. De controles worden uitgevoerd door onafhankelijke inspecteurs, wat maakt dat BCV instaat voor een streng en waterdicht controlesysteem op het Belgisch kalfsvlees. Interessant om weten is dat Vanlommel het eerste slachthuis is dat BCV-gecertificeerd werd.
    De Belgische overheid erkent overigens dat de strengere normen van het BCV-programma wel degelijk een toegevoegde waarde vormen op het vlak van voedselveiligheid en kwaliteitsborging. Dit komt onder andere doordat de beheerders en uitvoerders van het BCV-programma hun controleresultaten uitwisselen. Het FAVV zorgt daarbovenop ook nog eens voor extra staalnames en intensieve controles.